Informació al contribuent

print pdf

Calendari del contribuent 2019

CONCEPTE

PERÍODE

PERÍODE PROPOSAT

IBI URBÀ

1

26/04/2019-28/06/2019

IBI URBÀ

2

30/07/2019-30/09/2019

IBI URBÀ

3

30/10/2019-30/12/2019

IBI RÚSTIC

1

28/06/2019-30/08/2019

IVTM (Vehicles)

1

29/03/2019-29/05/2019

IAE (Activitats econòmiques)

1

30/07/2019-30/09/2019

TAXA ESCOMBRARIES

1r Trimestre

26/04/2019-28/06/2019

TAXA ESCOMBRARIES

2n Trimestre

30/07/2019-30/09/2019

TAXA ESCOMBRARIES

3r Trimestre

30/10/2019-30/12/2019

TAXA ESCOMBRARIES

4t Trimestre

29/01/2020-30/03/2020

SUBMINISTRAMENT AIGUA

1r Trimestre

26/04/2019-28/06/2019

SUBMINISTRAMENT AIGUA

2n Trimestre

30/07/2019-30/09/2019

SUBMINISTRAMENT AIGUA

3r Trimestre

30/10/2019-30/12/2019

SUBMINISTRAMENT AIGUA

4t Trimestre

29/01/2020-30/03/2020

 

Lloc i horari de pagament

 
El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h

 
Formes de pagament
  • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.

  • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.