Divendres, 19 de Octubre de 2018
Mont-ral Mont-ral
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Butlletí informatiu
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Tràmits en línia
Perfil de Contractant
 
Informació general
Biblioteca
Centres de culte
Educació
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Calendari Deixallería 2015
 

 
  
 Subvencions

Subvencions de la Diputació de Tarragona
 


SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – CONVOCATÒRIA 2018

 -INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS:

 Actuació: Adquisició de béns mobles
 Import subvenció: 1.749,62€

 -MILLORA GESTIÓ I QUALITAT DE L'AIGUA

 Actuació: Manteniment i control qualitat de l'aigua i altres despeses
 Import subvenció: 1.749,03 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – CONVOCATÒRIA 2018

 -INVERSIONS EN CAMINS PUBLICS LOCALS 2018-2020

 Actuació: Pavimentació del Camí del Pou i de part del camí de Mont-ral a l'Aixàviga
 Import subvenció: 48.608,52€
 SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – EXERCICI 2017
 
 -PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 

 Actuació:Xarxa de col.lectors per a la nova EDAR
 Import subvenció: 95.112€


 - PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS FORESTALS
 
 Actuació: Creació de franja de protecció contra incendis forestals
 Import subvenció: 2.652,76€
 
- AIGUA 2017
 
Actuació: Aigua manteniment 2017.
Import subvenció: 2.272,05 euros.
 
 
-INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS:

Actuació: Diverses equipaments municipals
Import subvenció: 1.597,56 €


-PEXI 2017
Actuació: Substitució dels fanals del nucli de Farena
Import subvenció. 5.659,00 €


 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – EXERCICI 2016

Subvenció excepcional: Arranjament de part del Camí Reial, per import de 12.186,78 €.

 

COOPERACIÓ

Pla d'Acció Municipal 2016:

- Programa de despesa corrent 2016: 20.000,00 €

-Programa d'Inversions: col•lectors i camí d'accés Estació depuradora: 68.568,42 €

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

-Protecció salut pública: Qualitat aigua consum humà: - Millora qualitat de l'aigua: 1.775,09 €

-Consultoris mèdics: 2.511,69 €

CULTURA

Programes i activitats culturals: - Activitats culturals: 300,00 €

Inversió equipaments: - Millora equipament municipal: 1.573,00 €
 SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015


Pla d'Acció Municipal: Programa de manteniment 2015: 20.000,00 €
 
MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI

Protecció SP aigua consum humà: - Millora qualitat de l'aigua: 1.423,26 €

CULTURA

Programes i activitats culturals: - Programa cultural  300,00 €

Inversió equipaments: - Sala cultura 5.975,40 €

SAM - Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Subvenció excepcional:  Actuació subministrament urgent aigua potable 6.076,62 €

Subvenció interessos préstec: 74,72 €

Data: 17-12-2015
 
Conèixer
Festes
Plànol del municipi
Altres nuclis
Caça i pesca
Escalada
Espeleologia
Història
Rutes
Turisme rural
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI